اطلاعیه!
دانشجویانی که اسامی آنها در ادامه می آید در لیست سیاه قرار دارند و امکان ثبت پورتال برای ایشان وجود ندارد.همچنین در صورت ثبت نام در گروه ها و کانال های مربوطه در صورت مشاهده حذف خواهند شد!

 1. آرمان خانی
 2. محمد جواد نظری
 3. علیرضا اسد بگی
 4. مرتضی نورانی
 5. امیر محمد کاظمی
 6. مصطفی همدانی
 7. مهدی طاهری نژاد
 8. محمد رضا امیری مهروان
 9. پیمان جهانگیری
 10. اسماعیل رنکیان
 11. محمد رضا نعمتی مفرح
 12. رامین آدمی
 13. محمد رحیمی
 14. مهدی خانی
 15. فاطمه تقوی مقدم
 16. عاطفه هدایت نیا
 17. کوثر علی هاشمی
 18. محمدرضا علیمرادی جزی
 19. جمال رازقی
 20. یاسر علیزاده سیف
 21. علیرضا عبدالهی
 22. شهاب کریم پور
 23. پوریا وحیدی وصال
 24. حسین علی محمدی
 25. فراز عباسی سلیمی
 26. امیرحسین عباسی
 27. سینا عبدلی حسین آبادی
 28. سعید رستمی
 29. مهدی غیاثوند
 30. علیرضا نعمتی مفرح
 31. رضا رجبی
 32. مهدیه رفیعی مقدم
 33. سید محسن فلسفی
 34. امیرحسین احمد پناه گلپایگانی
 35. فرزاد جعفری کورکانلو
 36. علی زارعی احمدی
 37. محمد صوفی
 38. علی کائید
 39. سامان رحمتی
 40. حسین خادم
 41. مبشر شکیبافر
 42. پیام فخیمی ذاکر
 43. رضا لشنی
 44. سعید نوابی
 45. مطهره رضائی
 46. سجاد گشایشی
 47. محمدمهدی حشمتی
 48. سهیلا کریمی اسد
 49. سعید ملکی
 50. امیر موحدی نیا
 51. سعید اسماعیلی
 52. ایمان ملکیان
 53. شاهین ذوالفقاری
 54. راهله عبدی دلخواه
 55. پدرام تقی زاده همدانی